/Dlaczego sztuka drożeje?

Dlaczego sztuka drożeje?

Wraz z rozwojem cywilizacji ludzkiej pojawiła się sztuka. Na początku sztuka była związana przede wszystkim z obrzędami, które zachowały się u ludów pierwotnych. Obecnie sztuka to część dorobku cywilizacji wyrażająca się poprzez dzieła sztuki, utwory bądź muzykę. Do kompletnego określenia pojęcie sztuka jest niemożliwe, zawsze może pojawić się dzieło, które w zamkniętej definicji się nie zmieści. Sztuka jest ważna w życiu człowieka, spełnia rozmaite funkcje dydaktyczne, społeczne, estetyczne czy terapeutyczne. Dzięki niej nabywamy nowe wartości.

Co z inwestycjami w sztukę?

Inwestować w sztukę na krótki czas się nie opłaca. W dzieła sztuki inwestuje się na dłuższy czas czasem na kilkanaście lat. Po tym czasie taki zakup może przynieść spodziewane zyski. Po 6-7 latach od zakupu dopiero można stwierdzić czy inwestycja się opłaciła. Co wpływa na to, ile zarobi się na inwestycji w sztukę?

Na wzrost wartości dzieła na pewno wpływa ograniczona podaż. Jeśli zakupimy dzieło sztuki nieżyjącego artysty, to wiadomo jest, że tych dzieł jest określona liczba i już więcej nie będzie. Część z nich trafia przeważnie do muzeów i wtedy z rynku znikają na zawsze. Powoduje to wzrost wartości pozostałych na rynku dzieł. Często zdarza się, że wielcy kolekcjonerzy oddają swoje zbiory do muzeum lub otwierają swoje muzea i tam prezentują światu swoje kolekcje. Dla przykładu podam, że w Los Angeles w muzeum The Broad, mieści się bezcenna kolekcja zgromadzona przez Edythe i Elego Broada.

Czy opłaca się inwestować w dzieła sztuki?

W ostatnich latach rynek sztuki rozwija się. Rośnie grono kupujących a co za tym idzie wzrasta popyt na nie. Jest coraz więcej ludzi bogatych, którzy swoje pieniądze inwestują w sztukę. Jest to źródło zyskownych inwestycji, dlatego staje się coraz bardziej popularne. Oprócz tego kolekcjonowanie jest doskonałym narzędziem do budowania swojego prestiżu. Będąc kolekcjonerem sztuki obracamy się w zupełnie innym środowisku, poznajemy innych kolekcjonerów jak również i samych artystów. Rozmawiając z nimi o sztuce pogłębiamy swoją wrażliwość. Inwestujmy w sztukę, bo z czasem inwestycje tego typu będą przynosić coraz większe pieniądze.